Počet položek: 0 0,- Kč
Extra ptákoviny
Ptákoviny, karneval, párty

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky I.

Základní ustanovení Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – extra-ptakoviny.cz a jeho zákazníků – kupujících. Prodávající e-shop extra-ptakoviny.cz Kupující Kupující - při zahájení obchodních vztahů, poskytne prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č.40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, ostatní údaje uvedené na webových stránkách extra-ptakoviny.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými.extra-ptakoviny.cz. dále jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. Objednání zboží

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně (email) nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky. Objednávat je možno následujícími způsoby: prostřednictvím elektronického obchodu na extra-ptakoviny.cz ( dále jen "eshop" ) elektronickou poštou na adrese extra-ptakoviny@seznam.cz Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (email) a uvést následující údaje: úplné jméno kupujícího název zboží dle ceníku jednotkovou cenu dodací adresu, včetně telefonického kontaktu všechny další údaje, které kupující považuje za důležité Přijaté objednávky jsou závazné.

IV. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.extra-ptakoviny.cz je možné realizovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

V.Ceny

Ceny uvedené na webových stránkách extra-moda.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní částky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti poštovní doručovatelce, nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud není stanoveno jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je 5 pracovních dny.

VI. Odstoupení od smlouvy

Internetový obchod www.extra-moda.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe emailem na adresu extra-moda@seznam.cz ) S textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne........., č. ........... ( číslo faktury ) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .................../.........." nebo adresu. Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Vrácena Vám bude rovněž poměrná část uhrazených nákladů na dopravu, rozpočítána na počet kusů v dané zásilce

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Informace o produktech Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VIII. Platební podmínky

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) platbou předem bankovním převodem Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou - Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty, nebo přepravní službou PPL. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. U služby Česka pošta - doporučený balíček není doba doručení garantována. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu: extra-ptakoviny@seznam.cz sepsat s dopravcem protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je kupující převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

X. Záruční podmínky

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při praní a čištění prádla respektujte prací symboly uvedené výrobcem na etiketě. Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu výrobku k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradíme my. Výrobek přijímáme pouze v originálním obalu od výrobce. Vždy je třeba připojit popis vady, kopii kupního dokladu a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazník bude vyrozuměn.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.

VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

I. Obecné podmínky

Povinnost kupujícího Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou jakoukoli její součást, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 pracovních dnů) písemně (emailem) prodejci zprávu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

II. Vrácení nepoškozeného zboží Zboží, které zasíláte zpět musí být zabaleno v pevné klopové krabici. Obálka nebo igelitka, není vhodný obal pro vrácení zboží!!! Pokud od Vás příjde zboží jakkoliv poškozené, kvůli nevhodnému obalu, nemůžete uplatňovat reklamaci, výměnu a ani vrácení zboží do 14 dnů. Zboží takto poškozené Vám zašleme zpět na Vaše náklady. Na naše zboží se vztahuje 100% záruka. Zboží může kupující do 14 dnů vrátit bez udání důvodu a bude mu navrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Do vrácené částky se nově započítává cena poštovného a balného.Vrácena Vám bude rovněž poměrná část uhrazených nákladů na dopravu, rozpočítána na počet kusů v dané zásilce. Bohužel se nám často stává že si zákazník objedná zboží v hodnotě kdy je poštovné zdarma t.j.nad 1399kč a po vyzkoušení nám celou objednávku vrátí. Proto jsme nuceni přistoupit k opatření u takovýchto případů. Pokud Vaše objednávka nebude nad 1399kč (při částečném vrácení, nebo kompletním vrácení) Bude Vám odečtena z vrácené částky hodnota poštovného, kterou jsme za Vás uhradili při objednávce nad 1399kč. Děkujeme za pochopení Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou téhož zákazníka nebo samostatně.

III. Reklamace poškozené zásilky

Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem), a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.

Podmínky pro navrácení zboží: - obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (ani otevřen).

Zboží zasílejte na adresu: Extra-ptákoviny, Podolská 61/146, Praha 4 14700 Kontaktní osoba: Jan Farkas e-mail:extra-ptakoviny@seznam.cz

Peníze za zboží budou navráceny po dohodě se zákazníkem bankovním převodem (peníze budou odeslány do 30 pracovních dnů po obdržení zásilky) nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání peněz poštovní poukázkou odečítáme 30,- Kč poplatek České pošty za tuto službu. Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod na adrese extra-ptakoviny@seznam.cz Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Přejete si zasílat novinky mailem ?
Kontakt

 

extra-ptakoviny@seznam.cz

Copyright © www.extra-ptakoviny.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.extra-ptakoviny.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace